Manuál silničních tunelů

Jste zde

OBECNÉ ASPEKTY

První část manuálu se zabývá obecnými aspekty silničních tunelů.

Kapitola Strategické otázky popisuje základní strategické elementy, které je třeba vzít v úvahu v případě výběru vhodného typu tunelu během jeho návrhu. Kapitola je určena zejména pro řídící pracovníky a projektanty v zemích, kde se začíná řešit výstavba silničních tunelů nebo jejich zásadní rekonstrukce.

Kapitola Bezpečnost se zabývá klíčovými otázkami bezpečnosti v tunelech, konrétně se pak zaměřuje na analýzu rizik.

Kapitola Lidský faktor a bezpečnost v tunelech je zaměřena na lidský faktor ovlivňující provoz silničních tunelů. Závažné požáry v uplynulých letech potvrzují, jak důležité je brát v úvahu specifika lidského chování již ve fázi návrhu tunelu.

Kapitola Provoz a údržba se věnuje řízení a údržbě tunelů, pro které je vedle bezpečnosti důležitým požadavkem také jejich trvanlivost.

Kapitola Provoz a otázky životního prostředí se zaměřuje na enviromentální aspekty provozu silničních tunelů z hlediska exhalací, hluku a znečištění vody.

Reference sources

No reference sources found.