Manuál silničních tunelů

Jste zde

7. Stavební zařízení pro provoz a bezpečnost

Ve většině tunelů se kromě základního příčného uspořádání souvisejícího s provozní funkcí staví i speciální prvky sloužící ke splnění zvláštních provozních a bezpečnostních potřeb tunelového prostředí.

Ve všech tunelech kromě těch nejkratších se budují únikové východy, které umožňují uživatelům tunelu opustit dopravní tubus tunelu pěšky a dostat se do bezpečí. Různým druhům pěších únikových východů se věnuje oddíl Bezpečnostní východy. K těmto východům patří příčné průchody a spojky jednotlivých tubusů, úkryty, kde mohou lidé vyčkat během krize, a bezpečnostní galerie (průchody), které vedou podél tubusů nebo pod nimi a ústí na povrch.

Oddíl Opatření pro vozidla se vztahuje k zařízením určeným pro vozidla. Zahrnuje nouzová stání, obratiště či spojky mezi tubusy určené pro vozidla. Využívají se v situacích, kdy je vozidlo nepojízdné, nebo umožní autům otočit se či přejet do sousedního tubusu. Toho mohou využít například vozidla údržby tunelu, záchranná vozidla manévrující při nehodě nebo při improvizovaném řízení provozu v tunelu v případě havárie.

Oddíl Zálivy se věnuje geometrickým požadavkům na úkryty, které musí být v pravidelných intervalech vybudovány podél zdí tunelu, aby posádce nepojízdného vozidla dovolily opustit vozovku a minimalizovat tak riziko sražení jedoucími vozidly.

Odvodnění je důležité pro tvorbu co nejmenších kaluží, které se mohou vytvářet v důsledku úniků z cisteren nebo běžného mytí zdí. V případě rozlití hořlavých tekutin ovlivňuje systém odvodnění zásadním způsobem rozsah případného požáru. Oddíl Odvodnění tunelu rozebírá různé typy odvodňovacích systémů v tunelech.

Oddíl Ostatní aspekty popisuje další zařízení, která se mohou stavět v tunelech či u jejich portálů.

Přispěvatelé

Tuto kapitolu napsal Robin Hall (Spojené království).

Česká verze této stránky byla vytvořena prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní) a editována doc. Mgr. Tomášem Apeltauerem, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební).

Reference sources

No reference sources found.