Manuál silničních tunelů

Jste zde

ÚVOD

Úvod k Manuálu silničních tunelů se skládá ze tří částí: Titulní strany, Předmluvy a samotného představení Manuálu.

Titulní strana je kopií domovské stránky, odkud je možný přístup ke stránkám Manuálu.

Předmluva je vytvořena generálním tajemníkem PIARC, který tento Manuál označil za klíčovou část aktivit technického výboru Road Tunnel Operations, a který musí objektivním způsobem popsat state-of-the-art oblasti silničních tunelů a poskytnout důležité poznámky, doporučení, příklady řešení a nejnovější poznatky.

Následující část Manuál silničních tunelů vysvětluje počátky a cíle Manuálu. Prezentuje obsah Manuálu a jeho klíčové přispěvovatele. Tato část vysvětluje, proč je Manuál referenčním nástrojem pro každého, kdo se silničními tunely z nějakého důvodu zabývá.

Reference sources

No reference sources found.