Manuál silničních tunelů

Jste zde

Provozní a bezpečnostní požadavky

Druhá část Manuálu řeší jednotlivé prvky tunelů z hlediska provozních a bezpečnostních požadavků.
 
Kapitola Geometrie se zaměřuje na geometrické vlastnosti tunelů a jejich vliv na provoz a bezpečnost.
 
Kapitola Stavební zařízení pro provoz a bezpečnost se zabývá zařízeními, která podporují provoz a bezpečnost a která je třeba vzít v úvahu v raných fázích projektu tunelu, a jejichž dopady by neměly být podceňovány zejména k nákladům.
 
Kapitola Zařízení a systémy prověřuje různé typy vybavení tunelu a poskytuje doporučení, která pokrývají celý životní cyklus tunelu.
 
Konečně, kapitola Reakce tunelu během požáru se zabývá užitnými vlastnostmi materiálů, konstrukcí a zařízení během požáru.
Reference sources

No reference sources found.