Manuál silničních tunelů

Jste zde

9. Reakce tunelu během požáru

Materiály používané v konstrukci i vybavení tunelu by neměly být hořlavé, ani by neměly v případě požáru v tunelu uvolňovat větší množství toxického kouře. Navíc je v takovém případě nutné, aby se struktura nezhroutila, zatímco jsou uživatelé nebo členové záchranářských týmů ještě v tunelu, a hlavní bezpečnostní prvky musejí fungovat alespoň do doby dokončení evakuace či hasičského zásahu.

Tyto základní požadavky závisejí na reakci použitých materiálů na oheň a na protipožární odolnosti konstrukce a vybavení:

  • Reakce materiálu na oheň určuje jeho schopnost podílet se na hoření, je-li vystaven ohni, a to i v případě vlastního ničení (např. vznícením). To je obsahem oddílu Reakce materiálu.
  • Protipožární odolnost konstrukce či prvku vybavení je dána jeho schopností zachovávat si svou funkci navzdory působení ohně. Konstrukce je obsahem oddílu Odolnost konstrukcí, Oddíl Odolnost zařízení se věnuje vybavení.

Přispěvatelé

Tuto kapitolu sepsal Robin Hall a Pracovní skupina 4 výboru C4 (2008-2011), kde:

  • Robin Hall (UK) koordinoval činnost skupiny a napsal celou kapitolu
  • Fathi Tarada (UK) a Ignacio del Rey (Španělsko) provedli revizi kapitoly
  • Česká verze této stránky byla vytvořena prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc. (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní) a editována doc. Mgr. Tomášem Apeltauerem, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební).
Reference sources

No reference sources found.