Manuál silničních tunelů

Jste zde

Předmluva

Manuál silničních tunelů, v elektronické verzi, je velkým úspěchem technického výboru C.4 Provoz silničních tunelů, vytvořený ve funkčním období 2008-2011 pod rozhodným vedením jeho předsedy Pierre Schmitze (Belgie).

Toto dílo umožňuje představit ve snadno přístupné podobě znalosti a doporučení prací, které zatím Světová silniční asociace vydala ve formě samostatných dokumentů. Forma webové stránky usnadňuje přístup k požadovaným informacím a také dovolí v budoucnu dílo snazší aktualizace v souladu s postupujícím rozvojem našich znalostí.

Tato verze, zpřístupněná online při příležitosti XXIV Světového silničního kongresu v Mexico City v září 2011, je první verzí tohoto manuálu. Zpočátku bude obsah původních dokumentů přístupný jako odkazy na elektronickou verzi těchto dokumentů ve formátu PDF. Postupem času bude jejich text, tak jak bude průběžně aktualizován, převáděn do formátu webových stránek pro ještě lepší přístupnost pro čtenáře.

Aby byl manuál, který v oboru nemá sobě rovného, dostupný široké veřejnosti, byla jeho elektronické verze vytvořena a bude udržována technickým výborem ve dvou oficiálních jazycích asociace - v angličtině a francouzštině. Některé země projevily zájem o vlastní jazykovou verzi manuálu, připravují se tedy španělská, čínská, japonská, korejská a česká verze, jejich překlad je dílem různých místních organizací za podpory technického výboru. Takovéto iniciativy vítáme, jen žádáme o prvotní kontakt s generálním tajemníkem Světové silniční asociace, který zájemce provede přípravnou fází.

Doufáme, že manuál bude v celém světě nepopiratelným referenčním zdrojem, a že předkládá, objektivně myšleno, to nejlepší z nasbíraných zkušeností a aktuálně používaných postupů. Proto potřebujeme Vaše poznámky a nápady, abychom mohli manuál zlepšovat a aktualizovat.

Přeji pěkné čtení a předem děkuji za všechny Vaše poznámky a návrhy,

Jean-François Corté

 Jean-François Corté

Generální tajemník
World Road Association

srpen 2011

Reference sources

No reference sources found.