Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.10. Zábrany

Pokud v tunelu dojde k závažné události (nehoda, požár, atd.), musí být možné co nejdříve bránit dalším uživatelům ve vjezdu do tunelu. Zařízení pro efektivní a rychlé zabránění vjezdu do tunelu chrání uživatele, kteří jsou zatím vně tunelu, před tím, aby se dostali do potenciálně nebezpečné situace, a také pomáhá předcházet dalším nehodám v podzemí.

Zkušenosti z mnoha zemí ukazují, že uzavření tunelu jen prostřednictvím červeného světla před tunelem, není příliš účinné. Signál vyzývající k zastavení se tedy často kombinuje se zábranami a proměnnými informačními tabulemi, které uživatele informují o příčině uzavření.

Zařízení pro uzavření tunelu lze aktivovat buď z řídicí ústředny, nebo automaticky v tunelech, které nejsou nepřetržitě sledovány.

Zařízení k uzavření tunelu není určeno pro použití jen v krizových situacích, ale lze ho využít i jindy, zejména při plánovaných uzávěrech kvůli údržbářským zásahům.

Reference sources

No reference sources found.