Manuál silničních tunelů

Jste zde

3.3. Záchranné týmy

Obr. 3.3-1: Požárníci při bezpečnostním cvičení v tunelu

Záchranářské jednotky, u nichž lze předpokládat nasazení v silničních tunelech, potřebují pochopitelně všestranný výcvik, jak pomáhat lidem a likvidovat požáry jakékoliv infrastruktury. Tunely jsou omezené prostory, v nichž může požár či jiná krize velmi rychle výrazně ztížit podmínky zásahu. Kromě standardního nácviku technických dovedností potřebují hasičské jednotky výcvik zaměřený speciálně na tento typ zásahů. Výcvik musí rozvinout jejich schopnost účelného jednání i schopnost zvládnout odpovídajícím způsobem složité situace, které v tunelech mohou nastat. Je to důležité zejména pro velitele zásahů, kteří musí být v případě potřeby schopni přizpůsobit původně plánované operační postupy jakékoliv nové situaci. Dobrá koordinace velitele zásahu s personálem provozovatele tunelu je proto rozhodující - vyžaduje pečlivou přípravu, vyhodnocování a zavádění krizových plánů, bezpečnostní cvičení a výcvik vycházející z nasbíraných zkušeností.

V případě přeshraničních tunelů je nutné věnovat pozornost spolupráci obou států, aby byla v krizových situacích zajištěna bezchybná koordinace záchranných týmů obou stran.

Obr. 3.3-2: Pomoc uživatelům v krytu

S ohledem na záchranářské týmy jsou zdůrazněny následující části Technické zprávy 2008R03 "Řízení styku provozovatel/ záchranářské týmy v silničních tunelech"  :

 

Reference sources

No reference sources found.