Manuál silničních tunelů

Jste zde

3.1. Uživatelé

Fig. 3.1-1: User approaching a tunnel

Následující aspekty jsou zdůrazněny v Technické zprávě 2008R17 "Lidský faktor a bezpečnost silničních tunelů z pohledu uživatelů".

Během těchto průzkumů si členové pracovní skupiny, účastníci studií, museli často odpovídat na otázku: "Měli bychom přizpůsobovat tunel uživatelům, nebo uživatele tunelu?" Pochopitelně je nutné využívat obou přístupů. Pracovní skupina 3 se rozhodla dále studovat téma výchovy řidičů a informací jim určených a využít získané poznatky k formulaci účinných doporučení.

Následující aspekty budou zdůrazněny v připravované zprávě "Doporučení ohledně výchovy a informování řidičů ". Cílem této zprávy je podat vhodná doporučení všem, kteří mají na starosti informování a výuku řidičů: národní organizace a agentury, vlastníci, provozovatelé a konzultanti v oboru komunikací. V první kapitole podá zpráva všeobecné informace, neboť u cílové skupiny lze předpokládat i velmi nízkou znalost problematiky tunelů. Druhá kapitola se bude věnovat všeobecným doporučením, platným pro všechny cílové osoby a/nebo instituce. Doporučení z kapitol 3 a 4 už budou určena pozornosti organizací, agentur a konkrétních vlastníků.

Reference sources

No reference sources found.