Manuál silničních tunelů

Jste zde

5.4. Udržitelný provoz tunelu

Současným trendem i na mezinárodní úrovni je vyzývat správce komunikací a silniční orgány k prosazování efektivního využití energií a k přijímání metod vedoucích k dlouhodobé udržitelnosti výstavby i provozu veřejných komunikací.

PIARC během své existence vydal řadu zpráv zaměřených na oblast efektivity provozu tunelů, snižování provozních nákladů a omezování dopadů na životní prostředí.

Téma "udržitelný provoz tunelů " jako celek bude hlavním tématem, kterému se PIARC chystá věnovat v následujícím období (2012-2015).

Reference sources

No reference sources found.