Manuál silničních tunelů

Jste zde

6.2. Teoretická a praktická dopravní kapacita tunelu

Teoretická kapacita úseku silnice je definována jako maximální počet vozidel, která jím projedou za hodinu. Stanovuje se měřením maximálního množství jednotkových vozidel v patnáctiminutových intervalech, které se násobí koeficientem špičkové hodiny. Nejedná se o absolutní maximum, ale vztahuje se spíš k rozumným hodnotám, jichž lze dlouhodoběji dosahovat. Pokud se vyjadřuje takto, závisí kapacita jen na počtu a šířce jízdních pruhů a přidružených prostorů a na podélném sklonu. Nezávisí na podílu těžkých vozidel, neboť je zřejmé, že kapacita bude maximální pro proud tvořený výhradně lehkými vozidly řízenými pravidelnými řidiči. Pokud není kapacita nějak takto omezena, je teoretická kapacita přibližně 2.200 vozidel za hodinu a pruh (v/h/p). Více informací lze najít v  kapitole 4 "Kapacita a rychlost v závislosti na geometrii silnice a silničních tunelů" zprávy 05.11.B and in kapitole 3 "Rychlost a hustota dopravního proudu" zprávy 05.12.B

Praktická kapacita úseku se počítá na základě teoretické kapacity, ale bez výše zmíněných omezení (2.200 v/h/p). Použité omezující faktory vycházejí z konkrétních vlastností silnice. Hlavními faktory jsou:

  • Fw : koeficient šířky jízdního pruhu, který snižuje kapacitu v závislosti na šířce jízdních pruhů a přidruženého prostoru. Uvažuje se, že jízdní pruh nemá negativní efekt na kapacitu, je-li alespoň 3,60 m široký.
  • Fhv : koeficient těžkých vozidel, který upravuje teoretickou kapacitu podle podílu těžkých vozidel, na sklonu a délce a na podélném sklonu silnice.
  • Fc : opravný koeficient podle převládajícího typu řidičů. Koeficient upravuje kapacitu podle toho, zda jsou řidiči pravidelnými uživateli dané cesty a zda dopravní situace odpovídá všednímu dni.

Praktická kapacita silnice v jednom směru, Cp, se tedy počítá následovně:

                                                Cp= 2200 . N . Fw . Fhv . Fc kde N je počet jízdních pruhů.

Koeficienty lze počítat a upravovat podle vzorců a tabulek z  kapitoly 4 "Kapacita a rychlost v závislosti na geometrii silnice a silničních tunelů" zprávy 05.11.B and in kapitoly 3 "Rychlost a hustota dopravního proudu " zprávy 05.12.B.

Více informací lze najít v HCM (Highway Capacity Manual - Manuál výpočtu kapacity pozemních komunikací) vydávaném Transportation Research Board (USA).

Reference sources

No reference sources found.