Manuál silničních tunelů

Jste zde

6.1. Vztah mezi metodou výstavby a průřezem

Průřez silničních tunelů je zpravidla obdélníkový nebo kruhový a závisí hlavně na metodě výstavby. Tabulka 6.1-1 ukazuje některé typické průřezy a odpovídající stavební přístupy.

Rozměry všech tvarů závisejí na rozměrech průřezu potřebného pro dopravu. Ty závisejí na:

  1. dopravních intenzitách a významu tunelu
  2. návrhových rychlostech, bezpečných vzdálenostech pro zastavenía rozhledových délkách
  3. místě pro vnitřní vybavení tunelu, jako jsou dopravní značky či systémy sledování dopravy nebo prostředí
  4. ceně stavby s ohledem na požadované standardy bezpečnosti
  5. systému řízení dopravy potřebného pro zvládnutí nehody v tunelu
  6. obvyklých místních normách a standardech a finančních možnostech.

V mezinárodním měřítku se reakce na jednotlivé výše popsané rozdíly dost liší. I v jednotlivých zemích lze sledovat různé přístupy k různým situacím, ty se také vyvíjejí v průběhu času.

Tabulka 6.1-1: Průřezy tunelů a obvyklá metoda výstavby
Průřez Obvyklá stavební metoda Poznámka
1 Kruhový Strojně ražený tunel (TBM) V Japonsku nedávno rozšířený na obdélníkový průřez
2 Obdélníkový Tunel ze zanořených bloků V USA jsou běžné kruhové průřezy
3 Obdélníkový Hloubený tunel Technologie předpjatých materiálů často vedou ke kruhovému tvaru části nad vozovkou
4 Podkova Ražený s využitím výbušnin Používá se v tvrdých skalách
5 Kruhová koruna a eliptické dno Strojně ražený s výztužemi Ve tvrdých skalních podložích je obvyklý tvar podkovy

 

Reference sources

No reference sources found.