Manuál silničních tunelů

Jste zde

6.5. Výškové odstupy

Minimální výška prostoru nad vozovkou je přinejmenším rovna maximální povolené výšce těžkých nákladních povidel (TNV), která jsou na dané silnice povolena, zvětšené o dodatečný bezpečnostní odstup s ohledem na pohyby vozidel v důsledku nepravidelností vozovky a vozidel.

Minimální výška dopravního prostoru závisí na maximální povolené výšce TNV a liší se v různých zemích. Ve většině evropských zemí je nejvyšší povolená hodnota 4,0 m, některé země (Spojené království, USA) dovolují výšku větší: viz tabulka 7.1 v  kapitole 7 "Dodržované výškové odstupy" zprávy 05.11.B.

V Evropské unii je maximální povolená výška TNV 4,00 m, ačkoliv ženevské konvence povolují maximum 4,3 m. Pokud se k nim přidá rezerva 0,20 m pro kompenzaci svislých pohybů TNV, je požadovaná minimální výška dopravního prostoru 4,20 m (4,50 m).

Nad těmito minimálními odstupy je potřebný další odstup kvůli klidu a pohodlí řidičů TNV. Tento odstup vychází ze vzdálenosti objektů. Minimální výška prostoru s přidaným odstupem pro klid dává dodržované výškové odstupy. Pokud pro klidový odstup vezmeme hodnotu 0,30 m, dodržovaný výškový odstup je 4.50 m (Ženevská konvence 4,80 m, Spojené království 5,35 m, USA 4,90 m na dálnicích a 4,30 m na silnicích).

Aby se předešlo poškození zařízení umístěných nad vozovkou uvolněnými plachtami, přidává se často dodatečný odstup.

Dále je třeba zohlednit nepřesnosti v konstrukci, prohýbání stropu a pozdější dodatečné konstrukční vrstvy na vozovce, viz  kapitola 7 "Dodržované výškové odstupy" zprávy 05.11.B and kapitola 7.8 "Výškové odstupy " zprávy 05.12.B.

Specifika projektování městských tunelů se posuzují samostatně, neboť jsou zpravidla vyhrazeny pro osobní auta a některé druhy lehkých nákladních aut (dodávek).

Kompletní studie byla provedena ve Francii a došla k následujícím bodům, které se vztahují k přítomnosti převážně osobních vozů; výsledky byly publikovány v článku  "Snížení výšek geometrického návrhu městských tunelů " (Routes/Roads 288 - 1995):

  • sklony: povolují se vyšší limity: § I.3, str. 40
  • vzdálenost mezi křižovatkami : § II.1, str. 41
  • definice výšek : § II.3, str. 43-44
  • podélné a příčné uspořádání : § III.1, str. 45-46
  • průřez : § III.2, str. 46-50
Reference sources

No reference sources found.