Manuál silničních tunelů

Jste zde

2.3. Zkušenosti z předchozích nehod v tunelech

Informacím o různých nehodách a událostech v tunelech, stejně jako z nich vyplývajících ponaučení se věnovaly různé zprávy PIARC Výboru silničních tunelů. Dřívější zprávy předkládají statistický průzkum poruch, nehod a požárů ve vybraných tunelech. Dále popisují i ponaučení z takových událostí týkajících se geometrie tunelu, navrhování bezpečnostního vybavení a provozních směrnic - představují tedy soubor životně důležitých dat pro inženýry a tvůrce rozhodnutí zapojených do navrhování tunelů:

Incidenty v tunelech pod Mont Blancem, Tauernem a Sv. Gotthardem (1999 a 2001) vedly ke zvýšenému uvědomění možných důsledků nehod v tunelech. Pravděpodobnost eskalace nehody ve významnou událost je malá, nicméně následky takové nehody mohou být značné co do počtu obětí, škodě na infrastruktuře a dopadu na dopravní ekonomiku.

Tabulka 2.3-1: Požáry v tunelech s alespoň pěti oběťmi na životech (v důsledku požáru nebo jemu předcházející nehody) od roku 1950
Rok Tunel Délka Počet tubusů Oběti
1978 Velsen (Nizozemí) 770 m 2 5 mrtvých a 5 zraněných
1979 Nihonzaka (Japonsko) 2 km 2 7 mrtvých a 2 zranění
1980 Sakai (Japonsko) 460 m 2 5 mrtvých a 5 zraněných
1982 Caldecott (USA) 1,1 km 3 7 mrtvých a 2 zranění
1983 Pecorile (poblíž Janova, Itálie) 660 m 2 9 mrtvých a 22 zraněných
1996 Isola delle Femmine (Itálie) 148 m 2 5 mrtvých a 20 zraněných
1999 Mont-Blanc (Francie- Itálie) 11,6 km 1 39 mrtvých
1999 Tauern (Rakousko) 6,4 km 1 12 mrtvých a 4 zraněných
2001 Gleinalm (Rakousko) 8,3 km 1 5 mrtvých a 4 zraněných
2001 St. Gotthard (Švýcarsko) 16,9 km 1 11 mrtvých
2006 Viamala (Švýcarsko) 750 m 1 9 mrtvých a 6 zraněných
 

Kompletnější tabulku lze najít v Tabulce 2.1 "Závažné požáry v silničních tunelech" zprávy 05.16.B

Tyto katastrofy ukazují potřebu zlepšování přípravy na nehody v tunelech, stejně jako jejich prevenci a zmírňování důsledků. Toho lze dosáhnout zavedením návrhových kritérií bezpečnosti pro nové tunely, dále účinnou správou a případnou modernizací tunelů v provozu, ale i zlepšenou komunikací a šířením informací mezi uživateli. Poučení vyvozené z šetření požáru v tunelu pod Mont Blanc bylo, že fatální následky mohly být zásadním způsobem zmírněny:

  • Účinnější organizací provozních a záchranných služeb (harmonizované, bezpečnější a efektivnější záchranné postupy, zejména pro příhraniční operace);
  • lépe připravený personál;
  • účinnější bezpečnostní systém;
  • lepší obeznámenost uživatelů (řidičů osobních i nákladních vozidel) s tím, jak si počínat v krizových situacích.

Podrobný popis událostí v tunelech pod Mont Blanc, Tauern and Sv. Gotthard, včetně původního uspořádání tunelů, chronologického záznamu událostí, šíření ohně, chování operátorů, záchranných složek, uživatelů a v neposlední řadě i vyvozená ponaučení, to vše lze najít v kapitole 3 "Poučení z požárů v minulosti " zprávy 05.16.B. . Ponaučení jsou shrnuta v tabulce 3.5 této zprávy. Obdobné informace jsou uvedeny v článku v časopise Routes/Roads 324 "Srovnávací analýza požárů v tunelech pod Mont-Blanc, Tauern a Gotthardem" (říjen 2004) na stránce 24.

Po nehodě z 24. 3. 1999 potřeboval tunel Mont Blanc významnou rekonstrukci před tím, než mohl být znovu otevřen pro dopravu. Značná část projekčních a stavebních prací se týkala větracího systému - popis rozměrů, automatického provozu a plnohodnotných požárních zkoušek lze najít v příloze 12.2 "Renovace tunelu pod Mont Blanc " zprávy 05.16.B.

V příloze 8 "Rakouská statistická studie 2005: Srovnávací analýza bezpečnosti v tunelech v období 1999-2003" zprávy 2009 R08 naleznete kontrast mezi dopravní bezpečností v tunelech na dálnicích a rychlostních komunikacích a bezpečností na jiných typech komunikací, ale i srovnání bezpečnosti v jednosměrných a obousměrných tunelech.

Reference sources

No reference sources found.