Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.8. Systémy sledování a řízení dopravy

V tunelech s vysokými intenzitami dopravy jsou často instalovány systémy sledování dopravy. Zpravidla se používá videosledování, občas doplněné o čítače dopravy. Videosledování dovoluje operátorovi sledovat v ústředně situaci v tunelu v reálném čase. V případě zhoršených dopravních podmínek je možné sledovat oblast incidentu a rychle posoudit potřebná opatření.

Videosledování je tak pro operátora velmi cenným nástrojem, neboť mu dovoluje nejen průběžně sledovat mimořádné události v tunelu, ale také v případě potřeby rychle reagovat. Má-li však být videosledování využito naplno, je nutná pokud možno neustálá přítomnost operátora - člověka - v ústředně.

Vlastní koncepce videosledování je poměrně prostá. Kamery jsou v tunelu rozmístěny v pravidelných intervalech, aby bylo zajištěno pokrytí celého tunelu a okolí. Obrazový materiál se sdružuje do skupin a odešle se do řídicí ústředny tunelu přes síť, která může, ale nemusí, být vyhrazená. Tam se obrázky přijmou a zobrazí na monitorech.

Reference sources

No reference sources found.