Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.1. Napájení elektrickou energií

Většina systémů a zařízení v tunelech vyžaduje napájení elektrickou energií. Proto je nutné instalovat v tunelech i napájecí systémy. Na ty jsou kladeny dva základní požadavky:

  • Dodávat energii bezpečně a v množství potřebném pro fungování všech zařízení
  • Tyto nároky splňovat ve všech provozních situacích (normální, zhoršená, kritická).

Energie, kterou je třeba do tunelu dodávat, vychází přímo z charakteru a množství v něm instalovaných zařízení. V závislosti na potřebném výkonu (kWh) může být elektrická energie dodávána ve formě nízkého nebo vysokého napětí.

Každá země má pro provoz tunelů a jejich specifických konstrukcí své vlastní normalizované požadavky na distribuční sítě, architektura sítí se tak může výrazně lišit mezi jednotlivými státy i v jinak podobných tunelech. Některé principy jsou však společné a stojí za zmínku, např.:

  • Přítomnost záložního zdroje energie (napájení z více zdrojů, naftové generátory, atd.)
  • Instalace zařízení, která snižují dopad úplného výpadku proudu. Tento systém (nepřerušitelný zdroj napájení (UPS), naftový generátor...) dodává po omezenou dobu elektřinu zařízením nepostradatelným pro zajištění bezpečnosti.
Reference sources

No reference sources found.