Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.9. Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení je jedním z prostředků komunikace provozovatele tunelu s uživateli.

V tunelu se používá stejný typ dopravního značení jako u komunikace dané třídy na povrchu:

  • pevné směrové značení;
  • pevné značení ostatní (výstražné značky, rychlostní limity, informativní směrové značky);
  • proměnné dopravní značení (značky o využití jízdních pruhů, proměnné informační tabule).

Různé bezpečnostní prvky dostupné v tunelu uživatelům (nouzové telefony, hasicí přístroje, únikové východy…) vyžadují také odpovídající dopravní značení.

Základním problémem dopravních značek v tunelu je jejich umístění. Při projektování se geometrie průřezu podzemního tunelu optimalizuje a případné rozšíření průřezu doprovází značné navýšení nákladů. V praxi se tak musejí hledat kompromisy mezi dobrou viditelností značek (tj. dostatečně velkými panely) a prostorem, který je k dispozici.

Reference sources

No reference sources found.