Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.2. Systém dispečerské regulace a získávání dat (SCADA)

V silničních tunelech má životně důležitý význam vybavení pro bezpečnost uživatelů. Operátor tedy musí tato zařízení stále sledovat, aby vyhodnotil jejich stav (funkční, mimo provoz) a provozní mód (automatický, manuální, nebo vypnutý).

Mnohá zařízení mají samostatné řízení s využitím senzorů (osvětlení, větrání) podle stanovených prahových hodnot na vstupech. Jiná jsou zapínána a vypínána podle provozních podmínek. Je tedy vhodné, aby je operátor mohl ovládat dálkově (signalizace, proměnné dopravní značení, zábrany, větrání, osvětlení, čerpadla…).

Dále musí mít operátor u každého zařízení informace o délce provozního nasazení (počet hodin v provozu), neboť tato zařízení mohou mít velmi odlišný rozsah používání (stále, občas, nebo velmi zřídka).

Funkce sledování, samostatného řízení a archivace dat velmi často zajišťuje jediný systém - systém dispečerského řízení a získávání dat (SCADA).

Ve světě je používáno několik druhů systému SCADA a jejich výkonnost se neustále zlepšuje. Tyto systémy jsou v různých tunelech málokdy zcela identické, a to i v tunelech obdobných vlastností nebo dokonce provozovaných stejným správcem. Nicméně jejich architektura vychází z určitých pravidel, která jsou poměrně rozšířená:

  • sběr informací smyčkovými sítěmi
  • řízení (zejména řízení programovatelnou logikou) v blízkosti vlastního zařízení
  • oddělení sítí: sběr dat, přenos a dohled
  • redundance některých subsystémů za účelem zvýšení jejich spolehlivosti.
Reference sources

No reference sources found.