Manuál silničních tunelů

Jste zde

8.7. Pevné hasicí systémy

Technická zpráva 2008 R07 "Silniční tunely: Posouzení pevných hasicích systémů" shrnuje názory Světové silniční asociace na pevné hasicí systémy (PHS / FFFS), její doporučení ohledně využitelnosti, výběru a provozu takových systémů.

U rychle se šířících požárů může kouř omezovat schopnost uživatelů opustit tunel bez pomoci, rychle stoupající teploty mohou zcela vyloučit pobyt osob v tunelu a zničit bezpečnostní systémy. PHS má potenciál omezit rychlost šíření a růstu intenzity ohně, čímž zvyšuje bezpečnost motoristů a záchranářů během neasistované i asistované fáze záchrany před ohněm. Dalšími možnými výhodami PHS je ochrana zařízení tunelu před zničením požárem a omezení důsledků přerušeného provozu tunelu pro dopravní síť, ke kterému může dojít během oprav škod způsobených požárem.

Pokud není instalace PHS vyžadována místními předpisy pro projektování tunelů, doporučuje se pro posouzení, zda by se měl takový systém instalovat, provést následující kroky:

PHS musí být zvážena v kontextu jiných kritických bezpečnostních systémů, jako jsou například větrání. Rychlá a přesná detekce událostí a reakce PHS jsou zásadními prvky, které mohou zajistit nejvyšší možnou účinnost PHS. Provozní účinnost PHS se posuzuje metodami systémového inženýrství, a to včetně odpovídajících režimů pro údržbu, testování a výcvik. Je nutné pečlivě zvážit také dopady takovéhoto systému na provozní postupy a rozpočet údržby.

Systémy kropení vodou jsou zdaleka nejrozšířenějším typem PHS používaným v současnosti v tunelech. K dispozici jsou nízkotlaké i vysokotlaké systémy, vysokotlaké vytvářejí kapky menší velikosti. V tunelech lze použít i další systémy využívající vodu, včetně pěnových systémů. Výběr odpovídajícího PHS by měl vycházet z analýzy nákladů a přínosů.

Ačkoliv jsou v některých zemích PHS používány běžně, v celosvětovém měřítku jsou v silničních tunelech spíš výjimkou než pravidlem. Tyto systémy sice mohou snížit rychlost šíření a růstu intenzity požáru, ale také vyžadují, má-li být zajištěno jejich optimální fungování, vyšší stupeň údržby a provozního dohledu.

Reference sources

No reference sources found.