Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.10. Krátké tunely a/nebo tunely s velmi nízkou intenzitou dopravy

Doporučení výše uvedená v oddílech 4.1 až 4.9 mohou být irelevantní (nebo obtížně aplikovatelná) pro krátké tunely, tunely s velmi nízkými dopravními intenzitami nebo pro tunely vzájemně nesouvisející a situované v řídce osídlených oblastech.

Pro takovéto tunely (případně skupiny tunelů ve stejné silniční síti) se doporučuje provádět individuální podrobnou analýzu, která je zaměřena na následující faktory:

  • zeměpisné a klimatické podmínky,
  • místní nebo oblastní zdroje v dostupné vzdálenosti: úřady, správce, záchranné složky atd.,
  • ekonomické souvislosti,
  • hrozící rizika a jejich úroveň.

Tato analýza umožní zorganizovat a zavést v daných tunelech nejvhodnější provozní systém podle jejich konkrétních podmínek.

Reference sources

No reference sources found.