Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.5 Provozní náklady

Zkušenosti ukazují, že kilometr silnice v tunelu je vždy nákladnější než kilometr stejné silnice na povrchu. U podzemních konstrukcí můžeme najít několik systémů a vybavení, které se montují buď pro zajištění bezpečnosti v normálních provozních podmínkách, nebo pro zlepšení ochrany a evakuace uživatelů a záchranných týmů v případě krizové události, nehody nebo požáru. Tato opatření vyžadují nejen značné investiční náklady, ale zejména vysoké náklady na provoz a údržbu. Úlohou správce tunelu je tedy zajistit bezpečnost a souvislost provozu v kontextu kontrolovaných nákladů.

Pokud by byly projekt a výstavba tunely provedeny na nízké kvalitativní úrovni, nemusí ani vysoký standard provozování tunelu umožnit optimalizaci provozních nákladů. Provozní náklady tedy musí být významným kritériem v jednotlivých fázích přípravy projektu i v průběhu prováděných prací, řešení potenciálních problémů musí být stanoveno před tím, než se tyto problémy projeví v provozní fázi.

Provozní aktivita musí být navržena na odpovídající úrovni, aby se zajistilo, že nedojde ke snižování očekávané životnosti vybavení. Životní cyklus zařízení v tunelech je zpravidla kratší než v jiných prostředích, protože atmosféra v tunelu působí výraznější korozi.

Technická zpráva 05.06.B "Silniční tunely: snižování provozních nákladů" je plně věnována provozním nákladům a zejména jejich snižování.

Reference sources

No reference sources found.