Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.9. Provoz během údržby a renovace

Úkony údržby pro obdobné vybavení se tunel od tunelu příliš neliší. Některé tunely však mají specifické vlastnosti (vysoký objem dopravy nebo neustálý dopravní proud, velmi dlouhé objízdné trasy atd.), které výrazně ztěžují úplné nebo i jen částečné uzavření tunelu. V takovém případě může být správce nucen zajistit alespoň určitý rozsah provozu i v době, kdy je prováděna údržba. To je možné jen realizací zvláštních opatření, která zohledňují bezpečnost nejen uživatelů, ale především personálu provádějícího údržbu.

Technická zpráva 2008R15 definuje v kapitole 2  "Provozování existujících městských silničních tunelů" podmínky pro provozování údržby za provozu tunelu.

Obdobné nesnáze, jaké byly popsány výše, se zřejmě objeví při renovaci tunelů, které nejde jen tak uzavřít. Vzhledem k rozsahu údržby mohou takové práce trvat od několika týdnů až po několik měsíců; v důsledku toho je nutné plánovat složitější (a často i nákladnější) opatření.

Technická zpráva 05.13.B rozebírá aspekty týkající se renovací v kapitole 6  "Renovace tunelů" .

Reference sources

No reference sources found.