Manuál silničních tunelů

Jste zde

4.2 Účastníci provozování tunelu a jejich spolupráce

Řízení procesů silniční dopravy je velmi komplexní úkol. A je ještě složitější, pokud uvažujeme silniční dopravu v prostředí tunelu. Část této složitosti vyplývá ze skutečnosti, že dovednosti a kompetence potřebné pro řízení tunelů jsou rozděleny mezi řadu služeb. Proto je součinnost všech zúčastněných stran nezbytným předpokladem pro kvalitní a účelnou spolupráci na zajištění optimálního řízení dopravy a zvládání všech eventuálních situací. Koordinaci normálně zastřešují místní nebo ústřední orgány, které celý proces koordinují a v závěru dokumentují výsledky programů tak, jak byly schváleny mezinárodními výbory.

Hlavními účastníky, kteří v tomto rámci musí spolupracovat, jsou:

  • Správce/provozovatel tunelu;
  • Správci různých částí silniční sítě, kteří musejí být informováni v případě uzavření tunelu nebo omezení provozu v zájmu společných dopravně řídicích opatření na trase/ síti;
  • Národní a regionální úřady, které jsou informovány tak, jak vyžadují platná nařízení;
  • Vlastník tunelu (pokud jím není přímo správce tunelu), který také musí být průběžně informován;
  • Veřejné služby (požární a záchranné služby, dopravní policie, zdravotnické služby...), s jejichž spoluúčastí se připravují koordinované zásahové plány tak, aby mohly koordinovaně a účinně reagovat na jakýkoliv typ události;
  • Další subdodavatelé (čištění, údržba, asistenční služba uživatelům, atd.)

Technická zpráva 2007R04 "Průvodce organizací, náborem a výcvikem provozního personálu tunelu" podrobněji rozebírá organizační úkoly.

Reference sources

No reference sources found.